Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  05.04.2012р. зміна 10%


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство «Юридична компанія «Правозахист Інвест», організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 35985756; місцезнаходження емітента 49000,  м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3739793; електронна поштова адреса емітента: sc_capital@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: pravozahist_inv.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення :

Приватне акціонерне товариство «Юридична компанія «Правозахист Інвест» (далі – Товариство) повідомляє, що 04.04.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ №581322 від 19.09.2006р.), був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акціонерного товариства «Менеджмент Технолоджіз» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) становив 42,0004% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, пакет власника акцій ПрАТ «МенеджментТехнолоджіз» становить 0% голосуючих акцій Товариства.  Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро «Транспортер» (49069, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1) становив 15,4761% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, пакет власника акцій ПАТ «КБ «Транспортер» становить 0% голосуючих акцій Товариства.  Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Тера-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) становив 0% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій ПАТ «Тера-Інвест» складає 3 528 029 (три мільйона п’ятсот двадцять вісім тисяч двадцять дев’ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 42,0004% голосуючих акцій Товариства.    

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПрАТ «ЮК «Правозахист Інвест»                                                   Підвалюк О.В.

                                                                                                                                05.04.2012р.

 

 

ProEmitent.INFO